thuoc-tranh-thai-khan-cap

Những vấn đề phải hiểu rõ khi sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp

Thuốc tránh thai khẩn cấp là biện pháp tránh thai sau khi giao hợp mà không sử dụng một biện pháp phòng tránh nào. Tuy nhiên, không được dùng thuốc tránh thai khẩn cấp như một biện pháp tránh thai thường xuyên.

READ MORE